DelatnostiTrgovinaŠtampaHologramiŠtamparske mašineKontakt

Naučite osnovno o tampon štampi:

  


NASTANAK I RAZVOJ TAMPON ŠTAMPE:

    Od dana kada se štampa pojavila i počela razvijati, radilo se na problemu prenošenja otiska na neravne površine.

Iz tog razmišljanja proistekla je i tampon štampa.

 

 


UPOTREBA TAMPON ŠTAMPE:

    Zbog mogućnosti rada na neravnim predmetima i svim vrstama podloge tj. materijala, ova vrsta štampe je našla veoma veliku upotrebu.

    Mi smo za Vas naveli osnovne grane u kojima se koriste tampon masine:

Automobilska industija                                         
 
Elektronska industija

 

Pakovanja

 

Tastature

 

 

Staklo i keramike

 

ID kartice

 

 

 

                                         

Medicinska industija

                                         

CD industija

                                         

Kancelarijski materijal

                                         

Igračke

                                         

Sportska oprema

 


   

OSNOVNE RAZLIKE DVA SISTEMA TAMPON MAŠINA:

 

POMERAJNA TRAKA: (5000-7000 predmeta po smeni sa jednim čovekom)

Na traku se postavlja samo jedan predmet, samim tim postavljanje mašine u rad je mnogo skraćeno i zato je idealna za kratke i brze serije.

Osnovna ušteda: nije potrebno praviti više alata za prihvatanje predmeta koji se štampa.

Recimo ukoliko radite na četvorobojnoj TAMPON mašini, taj jedan predmet se pomera od boje do boje i jedan ciklus je ustvari četiri spuštanja i četiri pomeranja predmeta.

Ukoliko je potrebno odštampati recimo 50 000 predmeta, a vi uradite u toku jednog dana, recimo, 8 000 predmeta; Za to postoji rešenje, kadice se veoma lako skinu sa mašine i sledeci dan je potrebno samo vratiti kadice nazad do krajnjeg položaja koji ste namestili prvog radnog dana.

Ovde je bitno da shvatite da se brzina TAMPON štampe smanjuje sa povećanjem broja boja zato što mašina mora da uradi više ciklusa (pomeranje predmeta i spuštanja tampona).

 

 

ROTACIONA TRAKA: (8000-11000 predmeta po smeni sa jednim čovekom)

Na traku se postavlja 10-18 predmeta, u zavisnosti od veličine mašine.

Osnovna ušteda je brzina štampe, jer se duplira onoliko puta koliko boja štampate odjednom.

Ukoliko radite na četvorobojnoj TAMPON mašini, nalazi se recimo 12 predmeta na rotacionoj traci. Četiri predmeta se nalaze tačno ispod četiri tampona (svaki nosi različitu boju), glava se spušta i ostavlja sve četiri boje odjednom. Zatim se predmeti pomeraju za jedan korak i onaj predmet što je bio na prvoj boji sada se nalazi na drugoj boji, pomeranje se ponavlja....  tako dobijamo četiri puta brži ciklus.

Ukoliko je potrebno odštampati recimo 300 000 predmeta, a vi uradite u toku jednog dana, recimo, 15 000 predmeta; Za to postoji rešenje, kadice se veoma lako skinu sa mašine i sledeći dan je potrebno samo vratiti kadice nazad do krajneg položaja koji ste namestili prvog radnog dana.

Ovde je bitno da shvatite da se ista brzina štampe postiže na svim mašinama, samo što na dvobojnoj mašini izbacujete oko 1000 predmeta/h  odštampanih u dve boje, a na petobojnoj mašini oko 1000 predmeta/h odštampanih u pet boja.  

 

RAZLIKA OTVORENOG I ZATVORENOG SISTEMA BOJE KOD TAMPON MAŠINA:

Otvoren sistem je napravljen za "male" i serije sa brzim promenama, boje, klišea...

    ( 1-100 000 otisaka )

Zatvoren  sistem je napravljen za "srednje i velike" serije koje se radne svaki dan u stalnom kontinuitetu

    (100 000 - ....   otisaka)

 


 

Principi tampon štampe:

* nanošenje boje valjkom na kliše,

* svlačenje boje NOŽEM sa klišea,

* boja koja je ostala u udubljenjima u klišeu se uzima gumom (tzv. tamponom) i prenosi na površinu podloge koja se štampa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Prenos boje sa klišea na podlogu KOD TAMPON ŠTAMPE:

Kada se završi proces nanošenja i skidanja boje, tampon preuzima boju sa klišea i prenosi je na predmet.

 

Detalje možete videti na slici.

    

 

* bitno je da znate da se ova dva procesa nanošenje/skidanje boje i prenos boje na podlogu odvijaju u jednom mahu.

 

Pokušaćemo da Vam objasnimo kako to izgleda:

- u momentu kada valjak nanosi boju na kliše, stroj mašine se nalazi u prednjem položaju i tampon se nalazi tačno iznad predmeta na koji je potrebno naneti otisak.

- tampon se spušta pomoću pneumatskih klipova na predmet, ostavlja boju i diže se, zatim se stroj vraca nazad i u tom povlačenu nož skida boju sa klišea (boja se zadržava samo u udubljenima u klišeu). Tampon se spušta i preuzima boju iz klišea.

Tampon štampa spada u proces duboke štampe. 

 

PRILIKOM KUPOVINE TAMPON MAŠINA OBAVEZNO OBRATITE PAŽNJU

NA OVE STARI:

Da tampon mašina poseduje regulacione ventile koji omogućuju najfinije podešavanje:

    - dužine spuštanja tampona na kliše, tj regulaciju pritiska tampona na kliše,

    - brzinu spuštanja tampona na kliše,

    - brzinu podizanja tampona sa klišea,

    - dužine spuštanja tampona na predmet, tj regulaciju pritiska tampona na predmet,

    - brzinu spuštanja tampona na predmet,

    - brzinu podizanja tampona sa predmeta,

    - brzinu nanosa boje na kliše,

    - brzinu skidanja boje sa klišea,

    - brzinu celog ciklisa. 

Ukoliko mašina ne poseduje sve ove ventile imaćete velikih problema sa prenosom boje na podlogu. 

TAMPON mašine koje mi prodajemo imaju sve navedene karakteristike.

 

OBJAŠNJENJE: ukoliko ne poseduje ventile za regulaciju brzine spuštanja i podizanja tampona javljaće se simptoni "razbijanja", "razlivanja" i  "čupanja"  boje, a ukoliko ne sadrži ventile za regulaciju brzine nanosa i skidanja boje sa klišea javljaće se simptoni "šupljeg klišea", "cepanja klišea", povecanja trzaja mašine i lošiju štampu.

 


 

klišei u tampon štampi:

    

    Kao i u svakom drugom procesu štampanja i u tampon štampi se koriste klišei tj. forme za štampu.

    Postoje više tipova klišea: fotopolimerni, metalni, gravirani itd...

    Pošto je fotopolimerni kliše najzastupljeniji u tampon štampi mi ćemo Vam odjasniti kako izgleda i kako se koristi.

    Počećemo sa detaljnom slikom.

 

 

Napravljen je od fotoostljivog polimera i zato se koristi u kratkim tj. malim serijama.

Fotopolimer omogućava maksimalno skraćenje vremena pripreme klišea za rad.

Ovaj kliše daje najbolji odnos cena/ispaltljivost za serije ispod i oko 10 000 otisaka, mada

naše iskustvo govori da može podneti čak i 100 000 otisaka.

Slika ili logo koji želite da oštampate potrebno je na neki način prvo udubiti u kliše, jer kako smo već rekli napred u tekstu, boja se zadržava u udubljenjima (duboka štampa).

 

Kod ove vrste klišea, udubljenja se prave uz pomoću UV zračenja. Koristi se tzv. '' UV kofer'' koji poseduje u sebi posebne UV lampe.

 

Potrebno je napraviti pripremu, prebaciti je na film ili paus i postaviti je između

klišea i UV lampi.

 

Detalje možete videti na slici:

 

         

 


tamponi / TAMPON GUME:

 

Tamponi / Tampon gume su izrađeni od gume ili silikona i služe za prenos boje.

 

Tvrdoća koja se najviše koristi je oko 10 SHORA.

 

Najkvalitetniji materijal za izradu tampon guma je uglavnom žućkasto-bele boje jer je to boja silikonskog kaučuka, materijali crvene boje su tvrdji i izradjeni od klasičnog silikona.

 

Postoje raznih oblika i tvrdoća zbog različitih vrsta podloga i predmeta na kojima se štampa.

 

Detalje pogledajtne na slici.

 

     

 

 

  KONTAKTI 

 


Copyright © Centropapir, Novi Sad - Zadržavamo sva prava                 made and desing by Centropapir © Nikola